Zjawisko pogodowe – osad atmosferyczny

Osad atmosferyczny może być produktem kondensacji lub resublimacji pary wodnej, który pojawia się na wychłodzonych powierzchniach – podłoża, roślin, przedmiotów itp.

Rodzaje osadu atmosferycznego:
rosa – osad w postaci kropelek wody pojawiający się bezpośrednio na przedmiotach i roślinach; powstaje podczas ochłodzenia się powietrza poniżej punktu rosy; zjawsko obserowawne najczęściej wieczorem. Zachodzi tu proces kondensacji (skraplania), czyli zamiany fazy gazowej – pary wodnej –  w jej fazę ciekłą.

(Temperatura punktu rosy, punkt rosy – to temperatura, w której przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu, może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu.)

szron – osad w postaci kryształków lodu, tworzący się na powierzchniach przedmiotów oraz roślin; w przeciwieństwie do rosy zjawisko to zaobserwować można przy ujemnej temperaturze. Zachodzi tu proces resublimacji, czyli bezpośredniej zamiany fazy gazowej w fazę stałą.

– szadź – osad w postaci cieniutkich igiełek lodu osadzających się z mgły na cienkich przedmiotach np. na drutach, gałęziach – czasem uszkadzając je, itp.

– gołoledź –  osad w postaci gładkiej, przezroczystej warstewki lodu pokrywającej powierzchnię Ziemi i przedmioty na niej występujące. Zjawisko bardzo groźne, zwłaszcza dla transportu kołowego.