Element pogodowy – opad atmosferyczny

Opady atmosferyczne to opadające z chmur na powierzchnie Ziemi produkty kondensacji pary wodnej. Mogą mieć postać ciekłą (deszcz) lub stałą (śnieg, grad).

Opad atmosferyczny który nie dociera do powierzchni Ziemi, z powodu wyparowania na większych wysokościach to tzw. virga.

Charakterystyka opadu:
– ilość, określana w milimetrach lub w litrach na metr kwadratowy (przyrząd pomiarowy – deszczomierz)
– opis rodzaju opadu (deszcz, śnieg, grad)
– charakter (ciągły, przelotny, ulewny, słaby itp.)

DZESZCZOMIERZE – przykłady

Prosty deszczomierzdeszczomierz ekektroniczny – na fotografii deszczomierz typu OTT Pluvio2. Przyrząd dokładnie mierzy zarówno ilość jak i intensywność opadu ciekłego, stałego oraz mieszanego.
Do przeprowadzenia pomiaru wykorzystana jest dokładna waga, której wskazanie jest korygowane w odniesieniu do czynników takich jak temperatura oraz wiatr.

deszczomierz laserowy – to nowoczesna technologia oparta na wykorzystaniu laseru, potrafii zmierzyć każdy typ opadu jak mżawka, deszcz, śnieg z deszczem, grad, śnieg oraz opad mieszany. Uzyskiwane dane to ponadto rozmiar jak i prędkość każdego pojedynczego hydrometeoru, wielkość opadu oraz jego intensywność.

Intensywne opady deszczu, deszczu i gradu, którym towarzyszą wyładowania elektryczne w atmosferze (błyskawice i grzmoty) określamy mianem burzy.

ciekawe pojęcia

Hydrometeor – jakikolwiek produkt kondensacji lub depozycji pary wodnej w atmosferze lub na powierzchni Ziemi; dowolna cząstka wodna porwana z powierzchni Ziemi.

Przez hydrometeory rozumie się kilka typów cząstek lodowych lub wodnych: krople chmurowe, krople deszczowe, gradziny, różnego rodzaju śnieżynki lub typy kryształów lodowych.

Hydrometeorami czasami nazywa się zjawiska, które są tworzone przez wodne lub lodowe cząstki: mgły, deszcz, chmury, mżawka, śnieg, opad gradu, virga, ale nie jest to powszechnie używana definicja, mimo że jest propagowana w słowniku Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *